Giới thiệu

Được thành lập bởi Adolph và George Newman vào năm 1865, Newman Galleries đã mở địa điểm đầu tiên tại 806 Market Street.  Sau đó chúng tôi chuyển đến 1704 Chestnut Street (1893-1918) và tiếp tục truyền thống của chúng tôi tại 1732 Chestnut Street (1918-1935).

Chúng tôi là phòng trưng bày nghệ thuật lâu đời nhất ở Philadelphia, trong thế hệ thứ năm của chúng tôi đối phó trong mỹ thuật.

Newman Galleries hoạt động trong nghệ thuật Mỹ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX, chuyên về tác phẩm của các nghệ sĩ Ấn tượng Pennsylvania và Philadelphia.

Chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi cơ hội để thử các tác phẩm nghệ thuật được phê duyệt, cho phép họ xem một tác phẩm nghệ thuật trong nhà hoặc văn phòng của họ và xem xét cẩn thận trong một khung cảnh thích hợp. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi bạn có thể có trong khi truy cập trang web của chúng tôi.

Hiện nay, Newmangalleries.com mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, không chỉ riêng trưng bày tranh ảnh nữa. Bạn có thể tìm thấy các bài viết về nghệ thuật, xã hội, thể thao, đời sống, giải trí ở trang web này.

Chúng tôi mong muốn được nghe lời góp ý từ bạn.

Trân trọng.